tr
You are here

Tedavi Amaçlı Seyahat

  • 7/24 profesyonel destek
  • Ulusal ve uluslararası tıbbi networke erişim
  • Hasar risk değerlendirme ve maliyet revizyonu
 
Europ  Assistance, tedavi amaçlı  seyahatlarde  kurumsal müşterilerinin ve  onların sigortalı müşterilerinin  tıbbi kurumlara erişimlerini,     Türkiye ve Dünya çapında bulunan medikal networkü  ile kuruduğu işbirlikteliği sayesinde etkin şekilde sağlamaktadır. 
 
Europ Assistance’ta,  müşteri ihtiyaç değerlendirmesi,  ulusal ve uluslararası  networkte kaliteli hizmet,  medikal  vak’a yönetimi,  etkin ve başarılı  tazminat  yönetimi,  özelleştirilmiş  hizmetler ve teknolojik çözümler  birbiri ile entegre olmuş  tedavi amaçlı seyahatlerin değer zincirini oluşturmaktadır.    
 
Sigortalıların tıbbi bakıma ihtiyaç duymaları halinde, sağlık kuruluşu ve medikal ekip gidilecek sağlık kuruluşunun ve medikal ekibin seçimi her zaman kurumsal müşteri ile uyumlu olarak ve Sigortalı’nın gereksinimlerine ve beklentilerine uygun olarak medikal uzmanlarımız tarafından yapılır.